Het Gouden Zoutvat vz

Het gouden zoutvat
verhalen

(bundel artikelen die Thera Coppens schreef op de Achterpagina van NRC Handelsblad)

ISBN 9068014463

Uitgeverij de Prom

Lees het artikel: Het gouden zoutvat

Lees het artikel: Vorsten en vorstinnen naakt als de goden

Lees het artikel: Een onvermoede voorvader van Belle van Zuylen

Lees het artikel: Adrianus VI het geweten van het Vaticaan

Lees het artikel: Carolina en Mozart

 

 OmslagSuzanne

OmslagSuzanne      OmslagSophie      omslaghortense      OmslagMarieCornelie

E OmslagSuzanneHistorisch Toerisme Bureau

Nieuwe boek is op komst * Suzanne Leenhoff in dagblad Trouw *

Gruuthuusmuseum in Brugge * De Juwelen! komen er aan *

Anton Mor 500 jaar * Andy Warhol en Goethe

zilverenkoets2

 Tromplaan 7A 3742 AA Baarn T. 035 5422091 E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Go to top